máy chiếu cảm ứng

Máy chiếu Tương Tác cảm ứng dùng cho lớp học

Máy chiếu Tương Tác cảm ứng dùng cho lớp học. Bạn đang là chủ một trung tâm anh, nhật ngữ và đang có nhu cầu tìm một máy chiếu có thể thao tác trực tiếp khi chiếu lên màn hình. Máy chiếu cũ Epson EB 536WT là máy chiếu phù hợp với nhu cầu sử…

Xem thêm